Michaela Mészárosová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Dobrovolníci v terénních sociálních službách v Olomouckém kraji

Abstract:
Cílem absolventské práce je pomocí kvantitativního výzkumu zjistit míru zapojení dobrovolníků do terénních programů, sociálně aktivizačních služeb, osobní asistence a pečovatelských služeb v Olomouckém kraji. V teoretické části představuji z širšího pohledu dobrovolnictví. Kapitola druhá se věnuje významu dobrovolnictví. Třetí kapitola je již zaměřena na dobrovolnictví v sociálních službách. Konkrétně …more
Abstract:
The aim of the thesis is with the help of a quantitative research to find out the measure of involvement of volunteers in outreach programs, social activation servises, personal assistance and nursing services in the Olomouc Region. The first, theoretical part introduces volunteering from a wider perspective. The second chapter is devoted to the importance of volunteering. The third chapter focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc