Bc. Kateřina Dufková

Diplomová práce

Vegetariánství v průběhu těhotenství a v dětském věku

Vegetarianism during pregnancy and in childhood
Anotace:
Diplomová práce s názvem ,,Vegetariánství v průběhu těhotenství a v dětském věku“ je zaměřena na alternativní stravovací návyky, složení vegetariánské stravy a možné výhody i rizika spojená s vegetariánskou stravou. Teoretická část je zaměřená na historii, rozdělení vegetariánství, důvody vedoucí k alternativnímu stravování, stravování žen vegetariánek v průběhu těhotenství a na vegetariánství u malých …více
Abstract:
Diploma thesis „Vegetarianism during pregnancy and in childhood“ is focusing on alternative dietary habits, structure of vegetarian diet and potential benefits and risks related to vegetarian diet. Theoretical part is focused on history, types of vegetarianism, the reasons for vegetarianism, eating habits of vegetarians during pregnancy and vegetarianism during childhood. Practical part is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy