Bc. Monika Šilerová

Bakalářská práce

Alternativní způsoby stravování u sportovců

Alternative methods of nutrition for athletes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem alternativních způsobů stravování. Cílem je prozkoumat vybrané alternativní výživové styly, zhodnotit jejich nutriční výhody či nedostatky a nalézt možnosti jejich uplatnění ve sportovní výživě. Práce shromažďuje teoretické knižní informace týkající se specifikace jednotlivých výživových směrů a jejich významu pro sportovce.
Abstract:
This bachelor thesis deals with alternative methods of nutrition. The aim of this work is to explore chosen alternative lifestyles, evaluate their nutritional advantages or disadvantages and discuss their use in nutrition for athletes. The work collects theoretical bibliographical information regarding specific waves of nutrition and their importance for athletes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií