David Paul

Bakalářská práce

Preventivně výchovné programy zaměřené na drogovou prevenci a prevenci kriminality v Jihlavě

Preventive Educational Programmes Focus on Drog Prevention and Crime Prevention in the Jihlava
Anotace:
Bakalářská práce nese název Preventivní výchovné programy zaměřené na drogovou prevenci a prevenci kriminality v Jihlavě. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány obecné základy této problematiky, jako jsou bezpečnostní strategie, mimořádné události, kriminogenní faktory. Dále je obsahem drogová prevence, druhy drog a protidrogová politika. Poslední …více
Abstract:
The bachelor thesis is titled "Preventive educational programmes focus on drug prevention and crime prevention in Jihlava. The paper is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part there is a description of general principles of these problems - security strategy, extraordinary events, criminogenic factors. Further work is included in the drug prevention, types of drugs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Paul, David. Preventivně výchovné programy zaměřené na drogovou prevenci a prevenci kriminality v Jihlavě. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe