Mgr. Michaela Trávníková

Diplomová práce

Znalecké dokazování v civilním procesu

Expert Evidence in Civil Proceedings
Anotace:
Tématem této diplomové práce je znalecké dokazování v civilním procesu. Zabývá se popisem a analýzou znalecké činnosti, její současnou legislativní úpravou i zhodnocením případných nedostatků této úpravy. Věnuje se taktéž otázce funkce znaleckého dokazování a osvětluje vztah a odlišnosti mezi znaleckým posudkem podaným soudem ustanoveným znalcem a znaleckým posudkem předloženým účastníkem řízení. Obsahuje …více
Abstract:
The topic of this thesis is expert evidence in a civil trial. It deals with the description and analysis of expert activities, the current legislative framework and the evaluation of potential shortcomings of the legislation. It is focused on the question of the function of the expect evidence and explains the relationship and differences between expert opinion filed by the court expert appointed and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta