Mgr. Anežka Satorová

Bachelor's thesis

Religion and the State: The Current Legislation on Religions in the People's Republic of China

Religion and the State: The Current Legislation on Religions in the People's Republic of China
Abstract:
Bakalářská práce má za cíl analyzovat součanou legislativu Čínské lidové republiky týkající se náboženství, konkrétně pak Nařízení o věcech náboženských ve znění z roku 2017. K tomu je využit koncept doktríny "Rule by Law" a tenké teorie "Rule of Law". Krom kvalitativní analýzy vybraných článků nařízení práce také poskytuje krátké shrnutí historického vývoje vztahu mezi ČLR a náboženstvím od roku 1949 …more
Abstract:
The thesis aims to analyse the current legislation on Religion of the People´s republic of China, namely Religious Affairs Regulations as amended in 2017 while using the concept of the Rule by Law doctrine and thin theory of the Rule of Law. Besides the qualitative analysis of the selected Articles of the Regulation, the thesis also provides a brief historical summary of the PRC-Religion relations …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Bc. Magdaléna Masláková
  • Reader: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta