Jan HEIDER

Bakalářská práce

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.

Practice of daily-attendance students of Social work from the point of institutions providing practice.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá praktickou částí vysokoškolského vzdělávání v oboru Sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přináší rozbor studijních standardů oboru, zejména v souvislosti se studijními praxemi v rámci bakalářského studia, popis organizace praxí na univerzitě a jejich porovnání s obdobnými praxemi na několika jiných vysokých školách …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the practical part of higher education in the field of Social Work at the Faculty of Social Economics, University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. The study analysis the field of study standards, especially in relation to educational practices in bachelor study, description of the organization practice at the university and their comparison with similar practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEIDER, Jan. Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe. . Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická