Dušan Smiljanić

Disertační práce

NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT

NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT
Anotace:
Praktický přístup k problematice využitelnosti hudby je, s ohledem na složitost pracovního prostředí, osobnost moderních manažerů a samotnou lidskou povahu, multidisciplinární záležitostí. Hudební mapa by mohla sloužit personalistům k vytváření inovativních programů školení zaměstnanců v souladu s preferencemi organizace a individualitou jednotlivců. Nedávné průzkumy v oblasti propojení hudby a motivace …více
Abstract:
Practical approach to the issue of music applicability is a multi-disciplinary taking into account the complexity of working environment, personality of modern managers and the sole human nature. Musical map could serve to HR experts in building innovative programs of staff training in accordance with organization' preferences and individuals uniqueness. Recent investigations of the connection between …více
Abstract:
Approccio pratico alla questione dell'applicabilitá di musica é una presa multi-disciplinare, tenendo in considerazione della complessitá dell'ambiente di lavoro, personalitá del manager moderno e la sola natura umana. Mappa Musicale potrebbe servire ad HR esperti nella creazione di programmi innovativi di formazione del personale in conformitá con le preferenze dell'organizzazione e unicitá personale …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Václav Riedlbauch, Jan Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39246