Filip Jura

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Interkulturní kompetence sociálních pracovníků z Člověka v Tísni v práci s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách v Přerově

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá interkulturními kompetencemi sociálních pracovníků v organizaci Člověk v tísni v Přerově v komunikaci s romskou menšinou v přerovských sociálně vyloučených lokalitách. Každý sociální pracovník by v práci s romskou menšinou měl být interkulturně kompetentní a ovládat komunikaci s nimi, orientovat se ve specificích komunikace, efektivně překonávat komunikační bariéry …více
Abstract:
This graduation thesis deals with the intercultural competences of social workers in the organization People in Need in Přerov in the communication with the Roma minority in socially excluded localities in Přerov. Every social worker should be interculturally competent in working with the Roma minority and should be able to communicate with the members of this minority, be oriented in the specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc