Bc. Peter Kaňa

Diplomová práce

PPP projekty a ich význam v zabezpečovaní verejnej infraštruktúry a verejných služieb v podmienkach SR

Public-private partnershis projects, their role in providing public infrastructure and services in the SR
Abstract:
Kaňa, Peter, Bc.: Public-private partnership (PPP) projects and their role in providing public infrastructure and public services in the Slovak Republic.[Graduationtheses]. Bank institute of the University of Prague, a foreign university Banská Bystrica, Department of banking and insurance system. Acting supervisor: doc. Ing. Marta Orviská, PhD. Answer year: 2013. Number of pages: 84. The graduation …více
Abstract:
Kaňa, Peter, Bc.: PPP projekty a ich význam v zabezpečovaní verejnej infraštruktúry a verejných služieb v podmienkach SR. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Marta Orviská, PhD. Rok obhajoby 2013. Počet strán: 84. Diplomová práca sa zaoberá PPP projektmi a ich významom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK