Lenka Čeligová

Bakalářská práce

Spolupráca verejného a súkromného sektora pri realizácii investícií do dopravnej infraštruktúry so zameraním na krajiny V4

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci investic do dopravní infrastruktury se zaměřením na země V4
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spoluprací veřejného a soukromého sektoru (PPP, Public Private Partnership) a její využitím v jednotlivých zemích Visegrádské čtyřky. PPP projekty se nejvíce využívají při budování dopravní infrastruktury, která zvyšuje atraktivitu regionů a je jedním z determinantů přílivu přímých zahraničních investic. I z tohoto důvodu jsou předmětem zkoumání práce PPP projekty realizované …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with Public Private Partnership (PPP) and its use in the Visegrad Group countries. PPP projects are mostly used when building transport infrastructure, which increases the attractiveness of regions and is one of the determinants of the inflow of foreign direct investment. For this reason, the subject matter of research of this thesis are PPP projects implemented in the transport …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá spoluprácou verejného a súkromného sektora (PPP, Public Private Partnership) a jej využitím v jednotlivých krajinách Vyšehradskej štvorky. PPP projekty sa najviac využívajú pri budovaní dopravnej infraštruktúry, ktorá zvyšuje atraktivitu regiónov a je jedným z determinantov prílivu priamych zahraničných investícií. Aj z tohto dôvodu sú predmetom skúmania práce PPP projekty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Aleš Lisa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82698