Bc. Jana Širůčková

Master's thesis

Badatelsky orientovaná výuka s využitím modulů

Inquiry-based teaching on elementary school with Modules
Abstract:
Diplomová práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou fyziky, se zaměřením na využití modulů. Badatelsky orientovaná výuka je forma výuky, kdy žákovi není látka předávána pouze frontálním způsobem, ale žák je aktivně zapojen do řešení problematiky. V roli výzkumníka vyslovuje hypotézy, provádí experimenty a činí závěry. Cílem diplomové práce je zjistit, jak badatelsky orientovanou výuku prožívá …more
Abstract:
This thesis deals with inquiry-based science education and its focus on the possibilities of using modules which originate in the project PROFILES. Inquiry-based science education is a form of teaching. Students do not obtain information only in frontal way, they are actively involved in solving problems. Students hypothesize, execute experiments and draw conclusions in the role of a researcher. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta