Mgr. Jitka Heinrichová

Bakalářská práce

Implementace dopravní výchovy do vzdělávacího programu základní školy

Implementation of traffic education into educational programme of basic school
Anotace:
RESUMÉ Bakalářská práce Implementace dopravní výchovy do vzdělávacího programu základní školy se zabývá problematikou primární prevence dopravních úrazů dětí v Rámcovém vzdělávacím programu a ve školních vzdělávacích programech škol. Obsahem teoretické části je analýza dotazníkového šetření stavu dopravní výchovy v Libereckém kraji, rešerše didaktických materiálů v ČR a ze zahraničí. V praktické části …více
Abstract:
SUMMARY Bachelor thesis Implementation of Road Safety Education into the Curriculum of Primary School deals with primary prevention of traffic injuries of children in the Framing Educational Curriculum and in School Educational Curricula. The content of the theoretical analysis is based on questionnaire survey of the road safety education in the Liberec region and research of didactic materials available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování