Bc. Lucie Schlesingerová

Diplomová práce

Hodnotová orientace VŠ studentů (Value orientation of University students)

Value orientation of University students
Anotace:
Tato práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se hodnotovou orientací vysokoškolských studentů. Teoretická část se věnuje dosavadnímu poznání problematiky hodnot a hodnotových orientací. Cílem teoretické části je především pojmové porozumnění, poznání vývoje a funkcí hodnot a hodnotových orientací, dále vymezení faktorů, které mají na hodnoty a hodntovou orientaci největší vliv a vymezení přístupů …více
Abstract:
This thesis has theoretical and empirical charakter and delimitates value orientation of University students. The theoretical part deals with previous understanding value and value orientation problems. The aim of theoretical part is especially conceptual understanding, knowing emergence and functions of value and value orientation, also elimitates factors, that influence value and value orientation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta