Jana Štádlerová

Bakalářská práce

Sociální stratifikace konkrétní kolektivity

The Social Stratification of particular Collectivity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sociální strukturou obyvatel v obci Chodová Planá. Cílem je analýza sociální stratifikace v obci pomocí aplikace stratifikačních kritérií Warnerova stratifikačního modelu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie stratifikace, popsány předstratifikační teorie, představeny současné stratifikační modely …více
Abstract:
This bachelor's thesis is concerned with the social structure of population in Chodová Planá. The goal of this thesis is the analysis of social stratification in the village using application of stratification criteria of Warner's stratification model. The bachelor's thesis is divided into two main sections. Basic terms of the stratification theory, pre-stratification-theory, current stratification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Eliška Novotná
  • Oponent: Oldřich Syrovátka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30471