Zuzana Kupčová

Bakalářská práce

The impact of personalised advertising on consumer behaviour

Dopad personalizovanej reklamy na správanie spotrebiteľa
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť, či a ako vnímaná personalizácia reklamy ovplyvňuje správanie spotrebiteľa. Teoretická časť najprv definuje personalizovanú reklamu a navrhuje stratégie personalizovanej reklamy pre podniky. Po druhé, vysvetľuje, aký druh zhromaždených údajov používatela sa používa, ako aj otázky súvisiace s nimi. Ako tretie sa skúma postoj spotrebiteľov k personalizovanej reklame …více
Abstract:
The focus of this thesis is to identify whether and how the perceived personalisation of advertising influences consumer behaviour. The theoretical part firstly defines personalised advertising and suggests strategies of personalised advertising applicable for businesses. Secondly, it explains what kind of user-collected data is being used as well as issues connected with it. Thirdly, consumers' attitude …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76236