Bc. Denisa Macečková

Bachelor's thesis

Genderová diskriminace při přijímání do pracovního poměru a možnosti její eliminace

Gender discrimination in job recruitment and the possibilities of its elimination
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou genderové diskriminace při přijímání do pracovního poměru a hledá možnosti, jak tento problém eliminovat. Ženy se setkávají s překážkami, které jim znesnadňují vstup na pracovní trh nebo omezují jejich výběr pracovních pozic. Můžeme mezi ně zařadit diskriminující inzeráty, ve kterých zaměstnavatelé upřednostňují mužské uchazeče; selekci životopisů a ústní pohovor …more
Abstract:
This bachelor thesis concerns the issues of gender discrimination during job recruitment and looks for ways to eliminate this problem. Women encounter difficulties and limitations when entering a labor market. Among these obstacles can be classified discriminatory job advertisements in which employers prefer male candidates; selection of CVs and oral interviews that are carried out on the basis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií