Martina Outlá

Diplomová práce

Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Political awareness and participation of university students: case study of Faculty of International Relations, University of Economics in Prague
Anotace:
Práce se zabývá politickou informovaností a participací studentů Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro teoretické zakotvení tématu jsem se zabývala modely demokracie a významem politické participace v těchto modelech. Následně jsem popsala jednotlivé nástroje politické participace a podrobněji jsem se věnovala volební účasti, jejímu poklesu v České republice a důsledky …více
Abstract:
My thesis deals with political awareness and participation of students of Faculty of International Relations, University of Economics in Prague. In theoretical part I dealt with models of democracy and the significance of political participation in these models. Afterwards I described political participation tools, especially voter turnout, its decline in Czech Republic and its consequences. In connection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Němec
  • Oponent: Karel Müller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49446