Kateřina NEBUSOVÁ

Bakalářská práce

Příprava a charakterizace celulózových kryogelů připravených alkalickou hydrolýzou.

The preparation and characterisation of cellulose cryogels prepared by alkaline hydrolysis
Anotace:
Čtyři typy kryogelů byly připraveny rozpuštěním celulózy ve směsi NaOH/(NH2)2CO/H2O. Krygely se lišily použitím koagulační lázně (5 % H2SO4, methanol, aceton, ethanol) a v době jejího působení (30 ? 120 min). Následnou pyrolýzou vznikly uhlíkaté materiály, na kterých byla provedena adsorpce methylenové modři, Cd2+ iontů, Cr(VI) iontů a bylo stanoveno jodové číslo. Materiály byly dále charakterizovány …více
Abstract:
Four types of cryogels were prepared by dissolution of cellulose in mixture of NaOH/(NH2)2CO/H2O. Different coagulating baths were used for preparation (5 % H2SO4, methanol, aceton, ethanol) and the contact time was 30 - 120 minutes. The pyrolysis was carried out to create carbon materials, which were investigated by adsorption of methylene blue, Cd2+, Cr(VI) ions and iodine number. Thermal analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Štefelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEBUSOVÁ, Kateřina. Příprava a charakterizace celulózových kryogelů připravených alkalickou hydrolýzou.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové)