Bc. František Siegl

Diplomová práce

Funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA asociovaných s patologií multiformního glioblastomu

Functional characterization of PIWI-interacting RNA associated with glioblastoma multiforme pathology
Anotace:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastějším primárním nádorem mozku s infaustní prognózou a mediánem přežití přibližně 12 až 15 měsíců od stanovení diagnózy. Biologická agresivita onemocnění a délka přežívání pacientů se však mezi jednotlivými případy mnohdy značně liší. Důvodem je vysoká heterogenita GBM jak na buněčné, tak molekulární úrovni. Bližší pochopení intracelulární signalizace a vzájemných …více
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary brain tumor characterized by its hopeless prognosis and the survival median of 12 to 15 months from diagnosis. Biological aggressiveness of the disease and patients' length of survival often differs among individual cases. The main reason is a high heterogeneity of GBM at the cellular and molecular levels. Better understanding of intracellular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta