Mgr. Jana Kvapilová

Bakalářská práce

Přehled používaných modelů po krizový management a využití geografických informací

Overview and Using of Crises Management Models and Implementation of Geographic Information
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přehled modelů používaných v krizovém managementu. Modely, simulace a vizualizace jsou důležitou součástí rozhodování krizového managementu. Modely by měly pomáhat s řešením otázek o povaze, vymezení a rozsahu katastrofy. Tato práce se zabývá modely na třech úrovních: globální, evropské a národní. Součástí práce je návrh legendy pro lesní požáry a ukázka jejího použití …více
Abstract:
The Bachelor thesis overviews objectives and using of crises management models. The models, simulation and visualization are a core element of the whole risk assessment process. The models could help in identififying the natur, location, intensity and probability of the hazard occurance. This thesis focuses on three different levels global, European and national. At the conclusions of the thesis suggestion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta