Bc. Hana Kočová

Diplomová práce

Tvorba webové aplikace nad Google Earth pro krizový management.

Design of Web Application above Google Earth for Crises Management.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou kartografické aplikace v prostředí Google Earth pomocí jazyka KML. Důležitou součástí práce je shrnutí a zhodnocení možností, které nabízí jak program Google Earth, tak jazyk KML pro tvorbu takovýchto aplikací. Důležité je zejména zhodnocení možností kartografické vizualizace jazyka KML. Cílem práce je vizualizace záplavových území v prostředí Google Earth s využitím …více
Abstract:
The purpose of this thesis is cartographic application in Google Earth environment using KML language. Very important part of this thesis is summary and evaluation of options offered by Google Earth and KML to create this kind of applications. Particularly important is evaluation of cartographic visualization options in KML. The main objective of this thesis is visualization of floodplains in Google …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika