Bc. Zuzana Nepovímová

Master's thesis

Klasifikace indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni regionu a jejich zhodnocení

Clasification of sustainable development indicators of the region and their assessment
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá indikátory trvale udržitelného rozvoje na úrovni regionu a obcí. V úvodní části této práce jsou vymezeny základní pojmy, například trvale udržitelný rozvoj, indikátory, jejich klasifikace apod. Praktická část je zaměřena na indikátory trvale udržitelného rozvoje určené pro obce I. a II. stupně, které byly vyvinuty za účelem jednoduššího a kvalitnějšího systému informační …viac
Abstract:
This thesis deals with the indicators of sustainable development at regional level. In the first part of this work are basic concepts such as sustainable development indicators, classification, etc. The practical part focuses on indicators of sustainable development for communities I and II. level, which have been developed for simpler and better system of information flows, and the management of small …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nepovímová, Zuzana. Klasifikace indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni regionu a jejich zhodnocení . Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní