Bc. Jana Morávková

Diplomová práce

Kartografická vizualizace vybraných dat ČÚZK podle směrnice INSPIRE

Cartographical visualization of COSMC data according to the INSPIRE Directive
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace geografických dat sdílených prostřednictvím prohlížecích služeb (rozšířené specifikace WMS 1.3.0) služeb podle směrnice INSPIRE a navazujících dokumentů. Hlavním přínosem práce je upozornění na problémy vyplývající z podstaty použití SLD stylů, kritické zhodnocení doporučeného způsobu vizualizace na příkladu tématu dopravních sítí a také vlastní návrh …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of cartographical visualization of WMS data according to the INSPIRE Directive and related documents. The thesis highlights the issues of the use of SLD styles in general and discusses default styles according to data specifications – specifically for the theme Transport Networks. Result of the work is a proposal of an alternative style for this theme, shown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika