Bc. Lucie VOJTĚCHOVÁ

Diplomová práce

Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.

Development possibilities of tourism potential in LAG Region Haná
Anotace:
Cílem magisterské práce bude zhodnotit předpoklady cestovního ruchu v zájmovém území MAS Region Haná, analyzovat dosavadní vývoj v této oblasti a navrhnout nové možnosti rozvoje cestovního ruchu s ohledem na nevyužitý potenciál zkoumaného regionu. V teoretické části práce autorka naváže na poznatky získané při tvorbě bakalářské práce. Součástí praktické části práce bude ucelená série map zaměřených …více
Abstract:
The aim of this master´s theses is to assess the tourist potential of LAG Region HANA, analyse its development up to now, and to suggest new possibilities for tourism expansion, considering the untapped potential of this region. In the theoretical part, the author will make use of the knowledge gained in her bachelor thesis. The practical part of the thesis will contain a comprehensive series of maps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJTĚCHOVÁ, Lucie. Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta