Robert DOBÍZL

Bakalářská práce

Sociální aspekt sekt

Social aspect of the sects
Anotace:
Tématem bakalářské práce je sociální vnímání sekt společností i jednotlivci. Teoretická část je zaměřena na důležitou terminologii, význam pojmu církev, náboženské hnutí, nábo-ženství, sekta, kult a náboženský extremismus. Další kapitoly se zaměřují více na vysvět-lení sekty, na historii, legislativu, znaky a organizaci sekt. Kdo se k sektám přidává a kdo je vede. Nakonec poukazuji na nejznámější nová …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the social perception of the sect by society and individuals. The theoretical part is focused on the important terminology, meaning of the word Church, religious movements, religion, sect, cult and religious extremism. Other chapters focus more on the explanation of the sect, history, legislation, organizations, sect and characters. Who adds to the sect and who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19617

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBÍZL, Robert. Sociální aspekt sekt. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe