Robert DOBÍZL

Bachelor's thesis

Sociální aspekt sekt

Social aspect of the sects
Abstract:
Tématem bakalářské práce je sociální vnímání sekt společností i jednotlivci. Teoretická část je zaměřena na důležitou terminologii, význam pojmu církev, náboženské hnutí, nábo-ženství, sekta, kult a náboženský extremismus. Další kapitoly se zaměřují více na vysvět-lení sekty, na historii, legislativu, znaky a organizaci sekt. Kdo se k sektám přidává a kdo je vede. Nakonec poukazuji na nejznámější nová …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the social perception of the sect by society and individuals. The theoretical part is focused on the important terminology, meaning of the word Church, religious movements, religion, sect, cult and religious extremism. Other chapters focus more on the explanation of the sect, history, legislation, organizations, sect and characters. Who adds to the sect and who …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Identifier: 19617

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOBÍZL, Robert. Sociální aspekt sekt. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe