Kateřina SENDLEROVÁ

Bakalářská práce

Výživa při prevenci a léčbě potravinových alergií u dětí

Nutrition of Children in the Prevention and Treatment of Food Allergies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá potravinovou alergií u dětí, jejím výskytem, prevencí, léčbou a možnostmi výživy u jednotlivých druhů alergií. Jsou zde popsány dvě nejčastější alergie u dětí, alergie na bílkovinu kravského mléka a alergie na lepek.
Abstract:
This thesis deals with food allergies in children, its incidence, prevention, treatment and options for individua types of food allergies. There are two common highlighted allergy in children allergic to cow´s milk and allergy to gluten.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012
Zveřejnit od: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SENDLEROVÁ, Kateřina. Výživa při prevenci a léčbě potravinových alergií u dětí. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe