Ing. Viktoriya Jukova

Master's thesis

Privacy and security in social media

Privacy and security in social media
Abstract:
Sociální média hrají důležitou roli v současném světě, a ve způsobu, jakým lidé komunikují mezi sebou. Bez ohledu na výhodu použití on-line sociálních sítí, existují určitá rizika ochrany osobních údajů, která mohou mít vliv na uživatele těchto služeb. Vzhledem k tomu, že uživatelé poskytují mnoho personální informací v online sociálních sítích, mezi uživateli se zvyšují obavy, týkající se jak tyto …more
Abstract:
Online social networks (OSNs) are playing an important role in current world and the way people communicate with each other. Despite the advantage of using online social networks, there are certain privacy risks that can affect users of such services. Since users provide a lot of personal information in OSNs, concerns about how data placed in online social networks may raise among the users. Social …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication