Bc. Silvie Klapalová

Master's thesis

Krnovsko a Jesenicko - demografický vývoj po roce 1918

The Krnov and Jeseník regions - demographic development since 1918
Abstract:
Práce je podrobnou analýzou významných demografických změn v oblasti Krnovska a Jesenicka a jejích sekundárních demografických dopadů v průběhu dvacátého století (od roku 1918 do současnosti). Práce je tak zaměřena především na problematiku výměny obyvatelstva po odsunu Němců a srovnání vývoje obyvatelstva před druhou světovou válkou a po ní. Analýza starších období se zakládá na dostupných, zejména …more
Abstract:
The thesis is a detailed analysis of the important demographic changes in Krnov and Jeseník region and theirs secondary demographic impacts during twentieth century (since 1918 to present). The thesis in particular aims at questions of the transfer of Sudeten Germans and comparison of the population development before and after the Second World War. Analysis of older period is founded on accessible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta