Mgr. Vladimír Kadlec, Ph.D.

Rigorózní práce

Syntactic analysis of natural languages based on context free grammar backbone

Syntactic analysis of natural languages based on context free grammar backbone
Anotace:
Syntaktická analýza přirozených jazyků založená na bez-kontextové gramatice Cílem této práce je vytvořit nástroj pro robustní syntaktickou analýzu přiroze-ných jazyků. Analýza vět v přirozeném jazyce je v tomto nástroji založena na bezkontextové gramatice pro daný jazyk. Vnitřní reprezentace odvozovacích stromů by měla umožnit na tyto stromy aplikovat kontextové omezovací podmínky, například shoda …více
Abstract:
Syntactic analysis of natural languages based on context free grammar backbone The objective of the thesis is to create tool for robust syntactic analysis of natural language. The analysis of natural language sentences is in this tool based on context free grammar for given language. The internal representation of derivation trees should allow applying contextual constraints, e.g. agreement fulfillment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika