Mgr. Vladimír Kadlec, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Syntactic analysis of natural languages based on context free grammar backbone

Syntactic analysis of natural languages based on context free grammar backbone
Abstract:
Syntaktická analýza přirozených jazyků založená na bez-kontextové gramatice Cílem této práce je vytvořit nástroj pro robustní syntaktickou analýzu přiroze-ných jazyků. Analýza vět v přirozeném jazyce je v tomto nástroji založena na bezkontextové gramatice pro daný jazyk. Vnitřní reprezentace odvozovacích stromů by měla umožnit na tyto stromy aplikovat kontextové omezovací podmínky, například shoda …more
Abstract:
Syntactic analysis of natural languages based on context free grammar backbone The objective of the thesis is to create tool for robust syntactic analysis of natural language. The analysis of natural language sentences is in this tool based on context free grammar for given language. The internal representation of derivation trees should allow applying contextual constraints, e.g. agreement fulfillment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 4. 2008

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Informatics