Michaela Stružinská

Bachelor's thesis

Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu

Marketing mix in spa industry
Anotácia:
Lázeňství v ČR má dlouhodobou historickou tradici i prestiž v Evropě i ve světě. Využívá bohatých přírodních léčivých zdrojů, má své historické kořeny a v současnosti je důležitým zdravotnickým a ekonomickým artiklem země. Cílem práce je postihnutí nových trendů lázeňství a lázeňského cestovního ruchu především využívání marketingového mixu a jeho specifik v lázeňském cestovním ruchu na příkladu vybraného …viac
Abstract:
The spa industry in Czech Republic has a long historical tradition and prestige in Europe and all over the world. It uses rich natural medicinal resources and it has historical roots. In present it´s important health and economic commodity od the country. The purpose are new trends in spas and spa tourism, especially the use of marketing mix and specifics in the spa tourism on the example of selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stružinská, Michaela. Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Enterprise Management