Bc. Kristýna Hubáčková

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch v lázeňském prostředí Luhačovic (ve světle konceptu společenské směny)

Sustainable spa tourism in the city Luhačovice (in the concept of social exchange)
Anotace:
Tématem této diplomové práce je „Udržitelný cestovní ruch v lázeňském prostředí Luhačovic (ve světle konceptu společenské směny)“. V první části práce jsou zpracovány teoretické podklady vymezující pojmy jako udržitelný cestovní ruch, lázeňství, teorie společenské směny a další pojmy související se zkoumanou problematikou. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu cestovního ruchu ve městě Luhačovice …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is „Sustainable Tourism in the Spa Environment of Luhačovice (in the light of the concept of social exchange). The first part of the thesis deals with theoretical background defining concepts such as sustainable tourism, spa industry, social exchange theory and other terms related to the examined issue. The second part of the thesis focuses on the analysis of tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Projektový management