Ivona MICHALČÍKOVÁ

Bakalářská práce

The Cooperative Principle and Politeness in Dialogue

The Cooperative Principle and Politeness in Dialogue
Abstract:
The bachelor thesis deals with the cooperative principle and politeness in dialogue. Its aim is to analyze the usage of those principles in a regular conversation. The bachelor thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the cooperative principle and defines in which way are those principles violated. In the second part of the thesis is defined politeness …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá kooperačním principem a zdvořilostí v dialogu. Cílem této práce je analyzovat použití těchto principů v běžné konverzaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé kooperační principy a definuje, jakými způsoby jsou tyto principy porušovány. V druhé části práce je definována zdvořilost a jednotlivé zdvořilostní principy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHALČÍKOVÁ, Ivona. The Cooperative Principle and Politeness in Dialogue. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe