Bc. Adéla Jordová, DiS.

Diplomová práce

Městská památková rezervace a její využití pro cestovní ruch

Protected urban reservation and its significance for tourism
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je městská památková rezervace a její využití pro cestovní ruch. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké problémy a příležitosti s sebou přináší rozvoj cestovního ruchu pro městskou památkovou rezervaci v Kroměříži. Teoretická část diplomové práce zahrnuje celkem tři kapitoly, zaměřené na kulturní cestovní ruch, legislativní úpravu a v neposlední řadě obsahuje orgány …více
Abstract:
The main topic of this Master´thesis is Protected Urban Reservation and Its Significance For Tourism. The aim of this thesis is to identify the challenges and opportunities brings tourism development for urban conservation in Kroměřiž. The theoretical part of the thesis contains three chapters focusing on cultural tourism, legislative regulations and includes the institutions and organizations which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Studnička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze