Bc. Renata POLEPILOVÁ

Diplomová práce

Profesní připravenost pracovníků hospiců k doprovázení umírajících

Professional preparedness of staff of hospices to keeping company with the dying people
Anotace:
Diplomová práce pojednává o pohledu pracovníků hospicových a obdobných zařízení, kteří jsou v přímém denním styku s klienty v terminálním stadiu života a se smrtí, na jejich získané související vzdělání. Práce si klade za cíl zjistit, zda je vzdělávání z pohledu těchto pracovníků dostačující jak v oblasti odborné, tak i emoční a zda jim získané specializované vzdělání postačuje pro vyrovnávání se s …více
Abstract:
The Master?s Thesis discusses a view of hospices and other similar institutions´ staff, which are in daily contact with the clients in the terminal stage of life, on their acquired connected education. The aim of the Thesis is to find if the education from the point of view of the staff is sufficient in the professional area as well as in the emotional area and if the acquired specialized education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 19366

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLEPILOVÁ, Renata. Profesní připravenost pracovníků hospiců k doprovázení umírajících. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe