Bc. Jana Pospíšilová

Bakalářská práce

Péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci

Nursing care of the patient in the terminal illness stage
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá péčí o pacienty v terminálním stádiu nemoci. Popsány jsou tři hlavní cíle. Prvním úkolem je zjistit, jak vnímají všeobecné sestry práci v hospici. Druhý identifikuje nejčastější potřeby pacientů v hospici. Poslední cíl hodnotí, jak všeobecné sestry zvládají psychickou zátěž při umírání pacienta. Výzkumné šetření je založeno na kvalitativním výzkumu, který byl proveden formou …více
Abstract:
The thesis deals with nursing care of the patient in the terminal illness stage. There are described three main targets. The first one is to found out how nurses perceive the job in a hospice. The second objective is identifying the most frequent hospice patient’s needs. Finally the last goal is to evaluate how the nurses deal with mental stress during patient’s dying. The research is based on a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta