Karolína KUCHAŘOVÁ

Bakalářská práce

Historie sociální práce - vývoj a změny v ústavní péči - výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka

History of social work - development and changes in institucional care - Educational institution Ostrava-Hrabůvka
Anotace:
Bakalářská práce se skládá z teoretické a aplikační části. Teoretická část se zaměřuje na ústavní péči, zabývá se institucemi pro děti a mládež s rizikovým chováním. Mezi konkrétní instituce jsem zahrnula diagnostický ústav, výchovný ústav, probační a mediační službu, orgán sociálně právní ochrany dětí. Tato práce dále informuje o konkrétním rizikovém chování dětí a mládeže. Jsou zde popsány informace …více
Abstract:
This Bachelor Thesis consist of theoretical and application parts. The theoretical part aims on institutional care deals with institutions for children and youth with risky behavior. I included among specific institutions diagnostic institute, educational institute probation and mediation services, authority child protection. This thesis informs about specific risky behavior of children and youth. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Karolína. Historie sociální práce - vývoj a změny v ústavní péči - výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií