Bc. Renata Abulaesova

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communications mix of the selected firm in response to changes in its marketing mix
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu. V teoretické části práce je zpracováno, jakou roli hraje marketingový mix v každé společností a jak marketingový komunikační mix závisí na změnách marketingového mixu v maloobchodním řetězci. V praktické části je provedena analýza současného stavu marketingového komunikačního …více
Abstract:
The theme of this thesis is marketing communication mix of selected company depending on changes in its marketing mix. The theoretical part focuses on the role of marketing mix in each company and how the marketing communication mix depends on changes in the marketing mix in the retail company. The practical part focuses on an analysis of the current state of marketing communication mix for different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní