Theses 

Identity Management in JAVA Framework – Vladimír Valouch

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Vladimír Valouch

Bakalářská práce

Identity Management in JAVA Framework

Identity Management in JAVA Framework

Anotace: V současné době se velmi často setkáváme s případy, kdy dochází k častým únikům citlivých dat. Tato bakalářská práce se věnuje právě části této problematiky, a to zabezpečení řízení přístupu užívatelů k informacím. Cílem mé práce je především návrh a tvorba modulárního systému pro řízení přístupu uživatelů z více aplikací, přičemž do každé aplikace se lze přihlásit skrze různé poskytovatele identit (Facebook a Google). Současně se v práci zabývám i tvorbou dalších přihlašovacích modulů (např. Twitter). Vzhledem k rozsáhlosti problematiky je však tato práce zaměřena pouze na JavaEE, Spring, Eclipse Scout a Vaadin.

Abstract: Nowadays, it is very common to notice news about sensitive data leaks in media. This bachelor thesis is dedicated to a section of this issue - identity access management. The main aim of my thesis is to design and develop a modular system for managing user access from multiple applications. As a result, the thesis deals mainly with login into each application through a different identity provider (Facebook and Google). At the same time, the work is focused on the implementation of another login module (eg. Twitter). With regards to fact that field of this subject is very wide, this thesis is focused only on JavaEE, Spring, Eclipse Scout and Vaadin.

Klíčová slova: Identita, Přístup, Správa, OAuth, REST, JAVA

Keywords: Identity, Access, Management, OAuth, REST, JAVA

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: David Ježek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz