Mgr. Andrea Fabíková

Bakalářská práce

Rozvoj grafomotorických dovedností u dítěte s narušenou komunikační schopností a poruchami pozornosti

The development of graphomotor skills at child with communication disorder and attention deficit disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem grafomotorických dovedností u dítěte s poruchami pozornosti s hyperaktivitou a narušenou komunikační schopností. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První z nich se věnuje obecnému pojetí poruch pozornosti s hyperkativitou, narušené komunikační schopnosti a jejím druhům, které doprovází poruchy pozornosti s hyperaktivitou …více
Abstract:
The Bachelor thesis developes graphomotor skills at child with communication disorder and attention deficit disorder. It is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part consists of two chapters – the first one is about attention deficit hyperactivity disorder, communication disorder and about its kinds which accompany attention deficit hyperactivity disorder. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta