Theses 

Návrh projektu marketing public relations Mezinárodního festivalu moderní magie 2010 – Ing. Veronika Hejlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Veronika Hejlová

Bakalářská práce

Návrh projektu marketing public relations Mezinárodního festivalu moderní magie 2010

Design of Marketing Public Relations Project of International Festival of Modern Magic 2010

Anotace: V této práci se zabývám projektováním marketing public relations Mezinárodního festivalu moderní magie 2010 a návrhem případných možností inovací marketingových aktivit, které by se daly v rámci festivalu v roce 2010 uplatnit. Tyto změny by měly přispět k zvýšení povědomí o konání této akce a tudíž i o Divadle Kouzel, ve kterém se festival koná. Do zpracování projektu se promítne i má empirie získaná účastí na festivalu, jako členky organizačního týmu. Na konci práce zhodnotíme, zda-li se jednotlivé návrhy změn uplatnily a jaký přínos pro festival měly.

Abstract: In this project I am dealing with the marketing public relations designing of the International Festival of Modern Magic 2010 and with the scheme of possible innovations of the marketing activities, which would be applied as a part of the festival in 2010. These changes should help to increase the awareness of this event as well as about the Magic Theatre where the festival is held. The project will be reflected by empirical findings obtained by my participating in the festival. At the end of the work we will assess if the individual proposals for changes were useful and how they contributed to the festival.

Klíčová slova: Festival, marketing, public relations, marketingový mix, komunikační mix, zábavní průmysl, zábavní marketing, event, sponzoři, média, VIP hosté, Divadlo kouzel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz