MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.

Disertační práce

Psychofyzikální vyšetřovací metody a subjektivní hodnocení zrakových funkcí u pacientů před a po operaci katarakty

Psychophysical examination methods and subjective evaluation of visual functions in patients before and after cataract surgery
Anotace:
Zrakové funkce testované psychofyzikálními metodami se po operaci významně zlepšují, stejně jako subjektivní hodnocení. Operace 2. oka zlepšuje binokulární zrakové funkce a subjektivní parametry. Z operace katarakty profitují jak pacienti se suchou formou VPMD, tak pacienti s glaukomem, i když v řadě parametrů jak psychofyzikálních, tak subjektivních, nedosahují stejné úrovně jako pacienti bez komorbidity …více
Abstract:
After the cataract surgery, the visual functions tested by means of psychophysical methods as well as subjective evaluation significantly improve. The second-eye cataract surgery improves binocular visual functions and subjective parameters. Both patients with age-related macular degeneration and those with glaucoma benefit significantly from the surgery even if they dont reach the same level in several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 3. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta