Mgr. Markéta Šindelářová

Diplomová práce

Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací: časový průběh a vývoj

Stability of Ways of Coping with Stress Situations: Time Course and Development
Anotace:
Intenzivní dlouhodobá studie typu n=1, jejímž výzkumným objektem byla sama autorka, se zabývá zvládáním zátěžových situací s ohledem na jejich komplexní, procesuální a fázický charakter. Pomocí kombinace kvalitativních a kvantitativních postupů zkoumá charakteristiky zátěžových situací (valence situace, situační kontext, zdroje zátěže), charakteristiky zvládání (kategorie zvládacích postupů, fáze zvládání …více
Abstract:
The intensive longitudinal study of type n=1 (the research object has been the researcher herself) is focused on coping with stress situations, especially considering its complex, processional and phasic character. Using both qualitative and quantitative procedures, the author explores the main characteristics of the stressing situations (stress intensity , context, sources of the stress), the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie