Mgr. Pavel Prokop

Bachelor's thesis

Systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců v neziskovém typu organizace

The evaluation and the remuneration system in the non-profit-making organization
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců v neziskovém typu organizace“ je zjistit, zda existují rozdíly v systému hodnocení zaměstnanců a jejich systému odměňování v organizacích ziskového a neziskového typu, a zda odměňování zaměstnanců pozitivně ovlivňuje jejich pracovní motivaci.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „The evaluation and remuneration system in the non-profit-making organisation“ is to find out whether there are any differences in the system of evaluation of employers and their system of remuneration in profit-making and non-profit-making organisations and whether the remuneration of employers positively influences their motivation for work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta