Bc. Dagmar Weisbauerová

Diplomová práce

Pracovní spokojenost zaměstnanců neziskové organizace

Job satisfaction of employees in the non-profit organization
Anotace:
Základním cílem práce je zjistit úroveň pracovní spokojenosti ve vybrané neziskové organizaci. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení problematiky pracovní spokojenosti a definuje specifika neziskových organizací. Klíčovým výstupem teoretické části je identifikace faktorů pracovní spokojenosti, které jsou následně využity pro zjišťování dílčí spokojenosti v empirické části. Hlavními výzkumnými …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to ascertain the level of work satisfaction in the chosen nonprofit organization. The theoretical part of the work is aimed at delineating the issue of workplace satisfaction and defining specific aspects of it in the context of nonprofit organizations. The key point of the theoretical part of the work is the identification of the factors that make up workplace satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje