Lucie Zbořilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Profesionální pomoc lidem se zkušeností s domácím násilím

Anotace:
Absolventská práce se zabývá profesionální pomocí lidem, kteří se stali obětmi domácího násilí. Hlavním cílem absolventské práce je zjistit pohledem sociálních pracovníků vybraných sociálních služeb, jak se postupnou spoluprací mění vnímání její integrace do společnosti jakožto oběti domácího násilí. Teoretická část je rešerší literatury a vymezuje klíčové pojmy probíranou problematikou. Empirická …více
Abstract:
The graduation thesis focuses on the professional help which is provided to victims of domestic violence. The main aim of the thesis is to determine through the insight of social workers of selected social services, how the cooperation procedure changes the perception of attitude towards social integration as a victim of domestic violence. The theoretical part is focused on a recherche of the literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc