Bc. Anna Zechnerová

Master's thesis

Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester

General nurses and their point of view about nurse for intensive care
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na téma „Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester“. Práce je členěna do dvou celků. V teoretické části je nastíněna profese sestry v intenzivní péči, vzdělávání a kompetence sester. Praktická část je věnována vyhodnocení kvantitativního dotazníkového výzkumu, který byl zaměřen na vnímání všeobecných sester, sester se specializačním vzděláváním ARIP a sester …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on „General nurses and their point of view about nurse for intensive care“. It is separated into two parts. The theoretical part describes the nurse profession in intensive care, education and competences. The practical part evaluates the data acquired through questionnaires and attempts to find out perception out general nurses, nurses with specialization education ARIC …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta