Bc. Anna Zechnerová

Master's thesis

Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester

General nurses and their point of view about nurse for intensive care
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na téma „Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester“. Práce je členěna do dvou celků. V teoretické části je nastíněna profese sestry v intenzivní péči, vzdělávání a kompetence sester. Praktická část je věnována vyhodnocení kvantitativního dotazníkového výzkumu, který byl zaměřen na vnímání všeobecných sester, sester se specializačním vzděláváním ARIP a sester …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on „General nurses and their point of view about nurse for intensive care“. It is separated into two parts. The theoretical part describes the nurse profession in intensive care, education and competences. The practical part evaluates the data acquired through questionnaires and attempts to find out perception out general nurses, nurses with specialization education ARIC …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta